Logo
Tulosta tämä sivu

Kaikilla on oikeus kotiseutuun ja hyväksyntään siellä

Jo vuonna 1949 alkoi valtakunnallisten kotiseutupäivien vuosittainen perinne. Nyt ne pidettiin Jyväskylässä. Päivillään kotiseutuliitto tuo esille toimintansa tavoitteita: kulttuurisesti monimuotoista Suomea ja suomalaisuutta, asukkaiden osallisuuden vahvistamista ja uusia kotiseututyön muotoja.

Vaikka liiton vuosikokouksen päätös laatia ja hyväksyä erityinen julkilausuma tuntuukin vanhahtavalta, itse tekstin sisältö on perusteellisesti punnittu.

”Yhä globaalimmassa maailmassa niin maahanmuutto kuin maassamuuttokin ovat lisääntyneet. Yhä useammalla on useita asuinpaikkoja ja sitä myötä monia kotiseutuja. Jokaisella on oltava oikeus tulla hyväksytyksi sillä seudulla, jolla asuu ja tuntea olonsa turvalliseksi. Kulttuurinen moninaisuus rikastuttaa kotiseutuja. Kaikilla on oltava oikeus olla osa yhteiskuntaa ja vaikuttaa asuinalueeseensa.”

Kun maailma muuttuu, myös kotiseudut muuttuvat. Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander myöntää erot alueiden, paikkojen ja ihmisten mahdollisuuksien välillä. Samalla hän muistuttaa, että meitä yhdistävät suomalaisuus ja sen vahva ydin, yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys ei sulkeudu itseensä, vaan ottaa mukaan muualta tulevia, erilaisessa asemassa olevia ja eri tavoin ajattelevia. Tavoite on rakentaa maata, jossa kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään.

Heikki Jämsén

Päätoimittaja

Puhelin 0400 741 747
Sähköposti: heikki.jamsen@kotiseudunsanomat.fi

Kotisivu: www.kotiseudunsanomat.fi
Copyright Kotiseudun Sanomat - Kaikki oikeudet pidätetään.