Enemmistölle suomalaisista on sama, miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään, kunhan hoitoon pääsee tarvittaessa nopeasti.

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tutkimukseen vastanneista 57 prosenttia on tätä mieltä. Kanta ei ole vilkkaasta sote-keskustelusta huolimatta juuri muuttunut sitten vuoden 2015, jolloin asiaa kysyttiin edellisen kerran.

Niukka enemmistö (51 %) väestöstä kannattaa sote-uudistuksen lykkäämistä tulevien eduskuntavaalien yli seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Reilu neljännes (28 %) torjuu ajatuksen ja viidenneksellä ei ole näkemystä asiasta. Enemmistö hallituspuolueiden kannattajista (56 %) vastustaa lykkäämistä, kun taas oppositiopuolueiden kannattajista 66 % jatkaisi uudistuksen valmistelua.

Suomalaisista enemmän kuin kaksi viidestä (43 %) ilmoittaa valitsevansa varmasti tai luultavasti julkisen terveyskeskuksen palvelut soten voimaantulon jälkeen. Noin kolmannes valitsisi yksityisen (34 %), jos valinnanvapaus toteutuu. Vastaajista 23 % on vielä vailla mielipidettä.

Mielipiteet eroavat kaupunkilaisten ja maaseudulla asuvien kesken. Yksityisille palveluille löytyy vahvin kannatus pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Maaseutukunnissa asuvista enemmistö näyttäisi valitsevan julkisen terveydenhuollon palvelut.