Puutavaran lastaus halutaan pois keskustan ratapihalta.

Pihtiputaan taajaman osayleiskaavan suunnittelussa on nostettu esille halu siirtää rautatien lastausalue pois keskustasta lähelle Rupon teollisuusaluetta.

Aluearkkitehti Helena Raatikainen esitteli Pihtiputaan kaavahankkeita kunnanvaltuuston kaavoituskatsauksessa. Taajaman osayleiskaavan suunnittelualue ulottuu Pitkästäpohjasta Kinnulantien risteykseen saakka. Tavoitteena on saada kaava laadittua ensi vuoden aikana.

Taajaman kaavassa suunnitellaan rautatien lastauspihan siirtämistä pois nykyiseltä paikaltaan entisen rautatieaseman ratapihalta muutama kilometri etelän suuntaan lähelle Rupon teollisuusaluetta. Sinne voisi tulla pistoraide rautatieltä.

Siirtoa perustellaan taajaman pääraitin Asematien liikenteen rauhoittamisella turvallisemmaksi. Nyt puutavararekat kulkevat keskustan läpi Nelostieltä ratapihan lastausalueelle. Rupon alue sopisi erinomaisesti puutavaran lastauspihan paikaksi, koska siellä sijaitsee FM Timberin saha.

Rupon teollisuusalueen laajentaminen otetaan huomioon kaavan suunnittelussa. Teollisuusalueelle tulisi tilaa laajentua keskustan, rautatien ja Kinnulantien suuntaan.

Laajennusmahdollisuuksia on kaavassa tulossa myös Arvolan teollisuusalueelle taajaman koillispuolelle. Sinne suunnitellaan 24:ää teollisuustonttia, ja teollisuualuetta voitaisiin laajentaa Nelostien toiselle puolelle.

Pihtiputaan Parhaaksi -ryhmän valtuutettu Tauno Mattola oli huolissaan Arvolan teollisuusalueen laajenemisesta lähelle seurakunnan omistamaa Tahkoniemen leirikeskusta. Hän pelkäsi teollisuuden aiheuttamia meluhaittoja.

Helena Raatikainen vastasi, että leirikeskuksen suuntaan suunnitellaan suojavyöhykettä, joten teollisuusrakennuksia ei ole tulossa aivan lähituntumaan.

Taajaman osayleiskaavassa suunnitellaan myös rantatonttimahdollisuuksia ja rannan lähelle tulevaa asutusta Pohjoisniemen, Kammolan ja Ranta-ahon alueille Alvajärven rantaan sekä Saparoniemeen Koliman rannalle. Tauno Mattola huolehti siitä, että Saparoniemessä säilytetään yleinen virkistyskäyttömahdollisuus Niemenhäikän uimarannalla.