Ilosjoen tuulipuistossa on seitsemän tuulivoimalaa, joista viisi näkyy yhtä aikaa Nelostielle.

Loppuvuodesta toimintansa Ilosjoella aloittanut Tuulipuisto Pihtipudas on aiheuttanut meluhaittoja alueen lähinaapureille. Kymmenen kiinteistönhaltijaa on tehnyt asiasta ilmoituksen Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnalle. Asukkaat haluavat, että toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä melupäästön ehkäisemiseksi.

Lautakunnan kokousta pohjustettiin avoimessa keskustelutilaisuudessa, jossa valmisteltiin myös tuulipuiston lähialueilla toteutettavaa melumittaussuunnitelmaa. WSP Finland Oy mittaa tämän vuoden aikana tuulivoimaloiden aiheuttamaa melutasoa neljän asuinrakennuksen mittauspisteellä jokaisessa pääilmansuunnassa.

Tuulipuiston naapurit olivat huolissaan tuulivoimaloiden nimellistehon muutoksesta, mutta vs. ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen kertoi, että melutaso on päinvastoin pienentynyt, kun myllytyyppiä vaihdettiin.

Kunnantalolla pidetty keskustelutilaisuus oli välillä hyvinkin tunteikas, kun asukkaat kertoivat melumurheistaan.

Löytänällä asuva Kristiina Penttinen sanoi, ettei hän ole nukkunut yhtään yötä ilman korvatulppia tuulivoimaloiden käyttöönoton jälkeen, jos tuuli käy pohjoisen suunnalta. Hän kuvasi tilannettaan helvetilliseksi.

Penttinen muutti vasta hiljattain kotitilalleen, ja hän on keskustellut sukunsa kanssa tilan ylläpidon jatkamisesta. Nyt hän ei ole enää varma asiasta, koska yöunet menivät.

Kristiina Penttisen mielestä tuulivoimaloiden melun raja-arvot ovat jääneet lainsäädännössä paljon jälkeen ihmisten oikeista kokemuksista.

Hän korosti etenkin huoneissa tuntuvien seisovien aaltojen ja matalataajuksisten äänten aiheuttamaa resonanssia. Ne tuntuvat Penttisen mukaan paljon enemmän maaseudun hiljaisessa ympäristössä, jossa ei kuulu muuta melua.

Penttinen ihmetteli myös, miksi matkapuhelimen käyttö on muuttunut välillä mahdottomaksi. Hän arveli, että tuulivoimayhtiöt käyttävät mobiiliverkkoa ja siitä syntyy kapasiteettiongelmia.

Kristiina Penttinen vaati kunnalta ainakin 50 prosentin alennusta tuulivoimaloiden melusta kärsivien asuntojen kiinteistöveroprosenttiin. Hänen mielestään ei ole oikein, että Pihtiputaalle suunnitellaan kahtasataa tuulivoimalaa, kun samaan aikaan ”vedetään vapaa-ajan asuntojen kiinteistöverot tappiin”.

Ilosjoen kyläläisten puolesta puhunut Seppo Varis oli myös tuskastunut. Hän käytti voimakasta ilmaisua harmituksestaan melun osuessa kohdalle. Varis kuvaili sitä vahvaksi jyrinäksi.

Hän pyysi, että tuulivoimaloiden melutaso säädetään sellaiseksi, että ne pyörivät ja jytkyttelevät, mutta samalla ihmiset voivat elää rauhassa.

Varis ihmetteli, mistä voi johtua, että asukas herää keskellä yötä pihaan ajavan auton ääneen, mutta ulkona ei näy ketään. Varis epäili, että ääni on peräisin tuulivoimalasta.

Toisenlaisiakin mielipiteitä kuultiin. Timo Kemppainen kertoi, että kaikki seitsemän tuulivoimalaa näkyvät hänen pihaansa Ilosjoella, eikä hän ole kuullut minkäänlaista melua voimaloista. Kemppainen sanoi, että meluhaitoista ilmoittaneet ovat samoja, jotka tekivät valituksia voimaloiden rakentamisesta ennen niiden valmistumista.

Ilosjoen tuulipuistossa tehtävistä melumittauksista vastaavan WSP Finland Oy:n akustiikka- ja ympäristömeluyksikön päällikkö Ilkka Niskanen korosti, että mittauksissa etsitään kaikkein pahinta olosuhdetta, jotta voidaan varmistaa, etteivät asetusten meluraja-arvot ylity.

Mittaustuloksia verrataan Valtioneuvoston asetuksen mukaisiin ohjearvoihin sekä sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysastuksen toimenpiderajojen perusteella muodostettuihin vertailuarvoihin.

Ilkka Niskanen kertoi, että häiritsevyyttä lisäävät impulssimainen ääni, jaksollisesti voimistuva ja hiljenevä ääni sekä kapeakaistainen ääni, jossa kuuluu jurinaa tai ulinaa.

Melumittauksia tehdään noin kuuden tunnin ajan yöllä, koska ilmakehässä muodostuu silloin enemmän inversiota, jonka vuoksi ääni kaareutuu lähemmäs maanpintaa.

Tarkempi mittausajankohta ratkaistaan sääennusteiden perusteella 5-7 vuorokautta ennen ennusteen mukaista tilannetta. Lopullinen päätös tehdään päivä tai kaksi ennen mittausta, jotta sääolosuhteet ovat varmasti otolliset. Mittauskohdan kiinteistön asukkaille ilmoitetaan mittaajien saapumisesta paikalle.

Voimaloiden on pyörittävä mittaushetkellä täydellä teholla, mutta ne myös pysäytetään kahdeksi 45 minuutin jaksoksi, jotta paikalta saadaan mitattua melutaso ilman tuulivoimalan melua.

Tuulivoimamelun on erotuttava selvästi ympäristön taustaäänitasosta, jotta tuloksista saadaan luotettavia. Mittaustuloksista pystytään erottamaan Nelostien autoliikenteen tai vaikka lintujen ääntelyn vaikutus.

Seppo Lappalainen kertoi, että jos melumittaukset tulevat osoittamaan tuulivoimaloiden melun menevän yli raja-arvojen, tuulivoimapuiston toimijalta edellytetään toimenpiteitä.

Toimijan odotetaan esittävän silloin tuulivoimaloiden tekniikkaan liittyviä ratkaisuja, joilla tehoa pysytään alentamaan. Tuulipuisto Pihtiputaan omistaa saksalainen rahoittajayhtiö Luxcara, jonka yhteistyökumppani Abo Wind on toiminut tuulipuistohankkeen käytännön toteuttajana.