Keskustan Pihtiputaan kunnallisjärjestö on huolissaan valtuuston koon pienennysaikeista. Kunnallisjärjestö näkee, että valtuuston koko tulee säilyttää 27 valtuutetussa ainakin siihen saakka, kun maakunnallinen sote-valmistelu saadaan päätökseen.

Näin saadaan valtuustoon laaja edustus koko kunnan alueelta, kylät tulee nähdä kunnan voimavarana. On myös huomioitava, että saadaan nais- ja mieskiintiöpaikat täytettyä, samoin kuin lautakuntapaikat. Valtuuston koon pitämien 27 valtuutetussa ei juurikaan vaikuta kunnan talouteen.

Kunnallisjärjestö haluaa ottaa kantaa kunnan elinkeinotoiminnan vireyteen ja haluaisi tietää, kuka kunnan viranhaltijoista johtaa elinkeinotoimintaa ja sen kehittämistä.

Kunnallisjärjestön mielestä kunnan satsaus elinkeinotoimintaan on kuntien keskiarvoa paljon suurempi, mutta kylänraittia kulkiessa ei kehitystä huomaa.

Huolta herättää myös Witaksen toiminta. Saadaanko rahalle vastinetta, palveleeko se pihtiputaalaisia vai ovatko intressit suuntautumassa muualle pois Pihtiputaan vaikutusalueelta.

Keskustan Pihtiputaan kunnallisjärjestö