Kinnulaankin on tullut joukko ulkomaalaisia työntekijöitä. Ja mikä sen parempaa! Heistä pitemmässä juoksussa tulee myös uusia kinnusia, joista meillä kohta alkaa tulla pulaa omien värkkien ehtyessä. 

En ole saanut selvyyttä Kinnulan kunnan kotouttamisohjelmasta. 

Aikoinaan kuuluimme Witaksen kanssa yhteiseen kotouttamisohjelmaan, mutta tietysti kunta luopui ohjelmasta. Nyt olemme tuuliajolla. 

Minusta olisi tärkeää kotouttaa uudet tulijat ja tarjota heille suomen kielen opetusta  ja suhtkot mielekkäitä asumisoloja. 

Heistä monesta tulemme saamaan mojovia asukkaita kuntaamme. Älkäämme olko liian kapeamietteisiä! 

Tapio Niemi