Lukijalta Lukijalta

Kinnulan kunta on muuttunut ja valmistautunut tulevaisuuteen

Olen katsonut, ettei kunnan kannata lähteä juupas-eipäs -keskusteluun yleisönosaston palstalla ja siksi välttänyt kannanottoja.

Viimeinen Juha Urpilaisen kirjoitus sisälsi kuitenkin niin paljon virheitä, kuten edellinenkin, että ainakin osa niistä on korjattava.

Jos kuntaa johdettaisiin esitetyillä tiedoilla, niin metsään menisi.

Tukialueen keskustelu käytiin lähinnä Viitasaaren toimesta Fenestran konkurssin aiheuttamasta työttömyyden noususta johtuen. Keskusteluihin liitettiin Pihtipudas, koska konkurssi vaikutti myös heidän työllisyyteensä.
Mitään tyhjiä tuoleja ei siinä keskustelussa ollut, sillä Kinnulaa ei kutsuttu keskusteluihin, koska konkurssi ei vaikuttanut Kinnulaan.

Se, että tukialue oli epäedullinen meille, käytiin läpi kunnan poliittisen johdon ja kunnanjohtajan sekä silloisen ministeri Ihalaisen kanssa myöhemmin ministeriössä käydyssä keskustelussa.

Tukialuepäätös tulee kansanedustaja Mauri Pekkarisen ministerin salkun puuttumisesta huolimatta. Alueen kansanedustajat, Mauri Pekkarinen erityisesti, ovat hyvin hoitaneet leiviskäänsä tässä asiassa.

Kirjoittajan väitteistä huolimatta Kinnulan kunta tekee hyvää yhteistyötä myös rajan yli. Tapasimme Mika Lintilän vain päiviä ennen hänen ministerinimitystään Toholammilla.

Mielestäni suhteemme pohjanmaalaisiin ja myös ministeri Lintilään ovat hyvällä tolalla. Keskusteluissa on myös jatkuvasti erilaiset yhteistyömuodot pohjanmaan alueen kuntien kanssa, joten ei tässä ole mitään suuntaa unohdettu.

Silti emme ole unohtaneet sitäkään, että olemme osa Keski-Suomea ja siksi vahvasti kehittämässä sen tulevaa maakuntahallintoa.

Kunnan taloudellinen tila on koko ajan pidetty avoimesti esillä ja samalla on myös lähdetty etsimään keinoja tilanteen korjaamiseksi.

Terveyden- ja sosiaalihuollon menojen seuraaminen on ollut erittäin intensiivistä ja keinoja menojen leikkaamiseksi on aktiivisesti etsitty niin virkamiestyönä kuin myös asetetussa talouden tasapainotus- ja kehittämistyöryhmässä. Tulokset on esitelty 21.11.2016 hallituksen kokouksessa.

Todettakoon samalla, että erikoissairaanhoidon menot eivät ole ylittymässä kirjoittajan mainitsemalla summalla. Vaikka SOTE-toimialueella tuleva ylitys on huomattava, ei koko ylityskään ole tuota luokkaa. Tieto on helposti tarkistettavissa kunnan kotisivuilla olevista pöytäkirjoistakin.

Jokainen suomalainen maksaa veroluonteista työttömyysturvamaksua tuloistaan. Se ei kuitenkaan ole sakko, vaan sovittu jako työttömyydestä johtuvista kuluista.

Aivan samalla tavalla kunta maksaa sovitusti osan työttömyyskuluista, kyseessä ei ole sakko. Maksetulla työttömyysrahalla työllistäisi Kinnulan kunnassa kolme ihmistä täysiaikaisesti. Se ei juurikaan vaikuttaisi työttömyyteen tai siitä johtuviin maksuihin.

Itse työllistämiseen käytämme isomman summan ja niillä rahoilla myös työllistämme merkittävän osan pitkäaikaistyöttömistä. Tästä on selvitys 21.11.2016 kunnanhallituksen kokouksessa.

Saatavia voidaan kuvata monella tavalla. Kun saataviin laitetaan nekin, jotka ovat menossa vasta laskutukseen seuraavan 30 päivän aikana tai jotka on juuri laskutettu ja eräpäivä on vielä edessä, niin saadaanhan summa isoiksi.

Järjestelemättömiä saatavia oli kirjoittajan valitsemalla tarkasteluhetkellä noin 100 000 euroa. Vaikka niihin liittyykin riski, kaikki tuo on kuitenkin edelleen saatavaa. Talouden tilasta kertoo enemmän se, että Kinnulaan on rakennettu 1,2 miljoonan päiväkoti kassavaroilla. Samalla olemme onnistuneet lyhentämään myös velkoja kassavaroilla 0,8 Me. Kassavarat kertovat hyvästä rahan sisään virtaamisesta, vaikka saatavia olisikin.

Taloudellisista riskeistä suurimmat liittyvät aikaisempiin kunnan antamiin lainoihin ja takauksiin, kaiken kaikkiaan noin 3 Me:n€ edestä. Lainojen vakuudet eivät kata kuin murto-osan mahdollisista menetyksistä.

Vanhakaan kuntalaki ei sallinut kunnan taloudellista toimintakykyä uhkaavia taloudellisia toimia (KL § 65). Tämä olisi ollut hyvä muistaa myös vanhoina hyvinä aikoina ja niihin olisikin tullut tarttua isännän kädellä.

SOTEn alkamisen jälkeistä aikaa on todellakin mietitty. Elinvoimaisuus ja hyvinvointi ovat toivottavasti niitä alueita, joita voimme vahvistaa kunnan toiminnassa jopa hyvinvointihenkilöstön lisäyksenä.

Osana tätä hyvinvointia on kirjoittajan mainitsema lukio, joka juhli 30-vuotista taivaltaan, ja jatkaa toimintaansa varmasti vielä tulevaisuudessakin. Toisen asteen koulutuksen yhdistämisestä taannoin keskusteltiin ja siinäkin kunta oli aktiivisesti etsimässä ratkaisua lukion jatkumiselle.

Jos keskustelu lukiokentän muuttamisesta avataan jonain päivänä uudestaan, niin jo käytyihin keskusteluihin voidaan aina palata.

Tulevaisuuden henkilöstön määrä olisi ollut helppo tarkistaa, jotta arvio olisi oltu edes lähellä todellisuutta. Kuntaan on kyllä jäämässä huomattavasti suurempi työntekijöiden määrä kuin kirjoituksessa esitetty jo pelkästään sivistystoimeen. Myös eri toimenkuvia on tarkasteltu jo parin vuoden ajan suhteessa tulevaisuuden kuntaan.

Vaikka kirjoittajan mielestä kuntalaisilla ei ole käsitystä SOTEn tulevista vaikutuksista, niin ei syytä huoleen, ei näytä olevan sitä valtakunnan tasolla valmistelevillakaan. Kunnan poliittinen johto ja viranhaltijat osallistuvat kuitenkin SOTEn valmisteluun aitiopaikoilta ja heti kun alkaa olla todellista tietoa, siitä kerrotaan myös kuntalaisille.

Juha Urpilaisen olettaa, että tulevaisuuden kunnassa ei ole tarpeeksi tehtävää kunnan ylimmälle johdolle. Tätä on varmasti syytä tarkastella uudessa tilanteessa ja tehdä sitten päätökset todellisen tiedon pohjalta, eikä vain satunnaisena heittona.

On totta, että kunnan pitää näköjään selkeyttää viestintäänsä, kun yhdellä kuntalaisella on niin paljon vääriä käsityksiä kunnasta ja sen toiminnasta. Vaikka voisi olettaa kyseisellä henkilöllä olevan vankan kunta-alan kokemuksen, se ei näytä auttavan.

Kannattaa aina olla yhteydessä kuntaan ja tarkistaa ovatko käsitykset oikeita. Vakuutan samalla kirjoittajalle, että Kinnulan laivaa pyritään viemään läpi karikoiden mahdollisimman turvallisesti. Vaikka välillä tulisikin pieniä pohjakosketuksia, niin matka jatkuu silti eteenpäin.

Pekka Kanervio
kunnanjohtaja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>