Lukijalta (muokattu 2.6.2020) Lukijalta

Tuulivoimaloita on rakennettu liian lähelle asutusta

Valtioneuvosto teetti vastikään tuulivoimaloiden ihmisille aiheuttamista terveysvaikutuksista tutkimuksen, jonka mittausten perusteella myös saatiin uutta tietoa tuulivoimaloiden tuottamasta kuultavasta äänestä. 

Tutkimus osoitti, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien asuntojen sisätiloissa mitatut äänitasot olivat suurempia kuin mitä aiemmissa tuulivoimayhtiöiden teettämissä mittauksissa on todettu. 

Pitkäaikaiset äänitasot ylittivät sallitun yöajan tason yli 10 desibelillä. Tällaisissa tilanteissa terveydensuojelulaki velvoittaa viranomaisia ryhtymään toimenpiteisiin liiallisen melun poistamiseksi. 

Tuulivoimaloiden etäisyys asunnoista oli ainakin 1,5 kilometriä, mutta näin suuri äänitason ylitys olisi edellyttänyt kolmen kilometrin tai mahdollisesti sitä pidempääkin suojaetäisyyttä.

Lisäksi 15 prosenttia tutkimuksessa haastatelluista kertoi kärsivänsä tuulivoimaloiden aiheuttamista haitoista ja noin kolmasosa piti haittoja vakavina. 

Kun asuntojen sisätiloissa toteutuvat melutasot ylittävät sallitut melutasot ja samanaikaisesti huomattava osa alueella asuvista ihmistä oireilee, sen pitäisi herättää viranomaiset toimimaan.

Tutkimus vahvisti myös aiemmin saatuja tutkimustuloksia, joiden mukaan ns. merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) lisää tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä.

Tutkimuksessa todetaan, että tuulivoimaloiden kuuluvan melun, valojen, välkkeen ja maisemavaikutusten kokeminen häiritseväksi on nähty olevan yhteydessä terveyshaittoihin (Michaud ym. 2018). 

Samansuuntaisia tuloksia on myös juuri julkaistussa ruotsalaistutkimuksessa (Kerstin Persson Wayne), joka osoittaa tuulivoimaloiden vaikuttavan häiritsevästi lähiasukkaiden REM-uneen.

Koska voimassa oleva ohjeistus johtaa liian lyhyisiin suojaetäisyyksiin voimaloiden ja asutuksen välillä, melumallinnusohjeistusta tulee viipymättä korjata. 

Asukkaiden terveyden suojaamiseksi kaikki teollisen kokoluokan tuulivoimalat tulee säätää ympäristöluvanvaraisiksi. 

Ympäristölupa tulee saada myös kaikille niille jo toiminnassa oleville voimaloille, jotka aiheuttavat asukkaille liiallista meluhaittaa.

Kalevi Nikula
FM, puheenjohtaja
Tuulivoima-
kansalaisyhdistys

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>