HyvaKS, hyvinvointialue (muokattu 22.11.2022) Hanna Kankaanpää

Hyvinvointilaueella peruspalveluiden myöntämisperusteet kommentoitavana

Myöntämisperusteita voi kommentoida 4.10. asti. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelujen myöntämisperusteista on tehty luonnokset ja ne ovat nyt kaikkien kommentoitavana. Palvelujen myöntämisperusteilla tarkoitetaan niitä kriteereitä, joilla määrättyjä hyvinvointialueen palveluita myönnetään asiakkaille. Näitä palveluja ovat aikuisten kotihoidon ja ikääntyvien asumisen palvelut, omaishoidon tuki, perhehoito, vammaispalvelut ja erityishuolto, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin tarjottavat palvelut ja asumispalvelut, lasten ja nuorten perhehoito, lapsiperheiden kotipalvelu, täydentävä toimeentulotuki ja sosiaalinen luotto.

Palveluja koskevia myöntämisperusteita voi kommentoida.  otakantaa.fi -sivuilla (suora linkki: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/776/). 

Kaikilla halukkailla on mahdollisuus kommentoida, ja hyvinvointilaueelta toivotaan vilkasta keskustelua ja erilaisia näkemyksiä esityksistä. Luonnoksia voi kommentoida 4.10. saakka. Myös vanhus- ja vammaisneuvostot ja nuorisovaltuustot kommentoivat esityksiä.

Myöntämisperusteet turvaavat sen, että asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. 

Palvelujen myöntämisperusteet ohjaavat myös talousarvion valmistelua ja toteuttamista sekä turvaavat palvelun oikea-aikaisuuden ja ehkäisevät häiriökysyntää. 

Luonnokset on laadittu voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen. Myöntämisperusteiden viimeistelyä päätöksentekoa varten hankaloittaa se, että ainakin sosiaalihuoltolakiin, vanhuspalvelulakiin, vammaispalvelulakiin, mielenterveyslakiin ja sosiaalisen luototuksen lakiin on tulossa merkittäviä muutoksia, joista kuitenkaan vielä ei ole eduskunnan päätöksiä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. 

 

Tällä hetkellä Keski-Suomen alueella on erilaisia käytäntöjä palvelujen myöntökriteereissä. Jo myönnetyt harkinnanvaraiset tai laajaan palveluntarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan perustuvat palvelut jatkuvat keskeytymättä myös hyvinvointialueelle siirryttäessä siirtymäaikojen puitteissa. 

Uusien asiakkuuksien osalta vahvistetut palvelujen myöntämisperusteet tulevat käyttöön, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.