koulutus, metsätalous (muokattu 22.11.2022) Juha Kivinen

Metsuripulaa torjutaan räätälöidyllä koulutusväylällä

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi on suunnitellut Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kanssa uudenlaisen koulutusväylän, joka johtaa töihin metsänhoitoyhdistykseen. Taustalla on huoli metsuriresurssin riittävyydestä.

– Alalta työt eivät lopu. Taimikonhoitorästejä on sekä valtakunnallisesti että Keski-Suomessa ja taimistakin yhä useamman istuttaa metsuri. Työt sopisivat metsänomistajallekin, mutta käytännössä monellakaan ei riitä aikaa, halua tai osaamista. Kun palkkatyössä olevien metsänomistajien määrä kasvaa, metsureita tarvitaan yhä enemmän, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen johtaja Eero Poikonen toteaa.

– Tarvitsemme osaavia ja riuskoja tekijöitä raivaussahatöihin ja istutuksille. Mielellään palkkaisimme töihin paikallisia alan osaajia omalta toimialueeltamme ja tämä uusi koulutusväylä tarjoaisi nyt hyvän tilaisuuden tarttua uuteen työhön.

– Ilahduttavaa on, että koulutus on herättänyt jo nyt kiinnostusta ja oppilaitos saanut yhteydenottoja, Poikonen toteaa.

Koulutus alkaa Saarijärvellä vuodenvaihteessa ja tapahtuu monimuoto-opiskeluna syyskuun loppuun asti. Lähiopetuspäiviä on vain noin 30 ja niistä suurin osa ajoittuu tammi-maaliskuulle.

Maastokauden työtehtävistä metsässä Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Osa koulutuksesta suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.

– Koulutus räätälöidään opiskelijan oman osaamisen ja lähtötason mukaan, ja siitä puolet on käytännön opiskelua metsätöissä. Tämä pikaväylä tarjoaa perustaidot metsätöihin ja opetamme myös raivaussahan oikeaoppisen käytön kädestä pitäen, lehtori Päivi Kaipomäki Pokelta kuvaa.

Koulutuksessa suoritetaan vähintään kaksi tutkinto-osaa metsätalouden perustutkinnosta sekä luonnonhoitokortti. Koulutus voi tähdätä myös koko metsätalouden perustutkinnon suorittamiseen. 

Päivi Kaipomäen mukaan metsurityöt sopivat luonnosta ja metsästä kiinnostuneille, joilla on vähintään normaali peruskunto.

  Työ on fyysistä, joten kuntoa on oltava. Ja on oltava myös työhalukas, mutta tämä voisi olla hyvä vaihtoehto osa-aikatyötä tai työelämän breikkiä suunnittelevalle, hän korostaa.

Pikaväylä metsuritöihin sopii esimerkiksi alanvaihtajille. Tarjolla on itsenäinen työ luonnossa, joka joustaa tarvittaessa oman ajankäytön mukaan. Työhön soveltuville on tarjolla työpaikka alalta, josta työt eivät lopu. Työtehtävät ovat Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen kahdentoista kunnan toimialueella. 

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä lehtori Päivi Kaipomäkeen, p. 040 547 6336, paivi.kaipomaki@poke.fi