Uutiset (muokattu 10.11.2023) Hanna Kankaanpää

Kotiseudun Sanomille langettava päätös Julkisen sanan neuvostolta

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut Kotiseudun Sanomille langettavan päätöksen tapauksesta, jossa mielipidekirjoituksen julkaisun yhteydessä julkaistiin myös kirjoittajan yhteystiedot. Mielipidekirjoitus julkaistiin 21.6. lehdessä ja 20.6. näköislehdessä. Julkisen sanan neuvosto on median itsesääntelyn elin, jonka toimintaperiaatteisiin Kotiseudun Sanomat on sitoutunut.

Päätöksessään JSN toteaa, että vaikka yhteystiedot eivät tässä tapauksessa olleet erityisen arkaluonteisia, ei julkaisulle ollut journalistisia perusteita. Päätöksen mukaan JSN antaa Kotiseudun Sanomille huomautuksen Journalistin ohjeiden kohdan 30 rikkomisesta. Kohdassa 30. todetaan, että julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa.

Lue alta JSN:n päätös kokonaisuudessaan.

Langettava päätös 8643/PL/23

Kotiseudun Sanomat

Asia: Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan yhteystietoja ilman journalistista perustetta.

Kantelu 22.6.2023

Kantelu kohdistuu Kotiseudun Sanomiin ja siihen, että lehti julkaisi 21.6.2023 yleisönosastotekstin yhteydessä kirjoittajan yhteystiedot; kotiosoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, vaikka kantelija oli tarkoittanut nämä vain toimituksen tietoon.

Kantelun mukaan lehdeltä ei olisi ollut liikaa vaadittu, että kantelijalta olisi kysytty, haluaako hän yhteystietonsa kaiken kansan näkyville lehteen. Erityisesti kotiosoitteen julkaisu aiheutti kantelijassa pelkoa ja huolta, sillä yleisönosastokirjoituksen aiheena ollut tuulivoima on aiheuttanut paikkakunnalla jopa aggressiivista keskustelua.

Päätoimittajan vastaus 19.9.2023

Kotiseudun Sanomien vastaavan päätoimittajan Hanna Kankaanpään mukaan yhteystietojen julkaisu johtui toimituksessa kesälomakaudella sattuneesta väärinkäsityksestä. Kantelijan yhteystiedot olivat sekä sähköpostiviestissä että sen liitteenä olleessa vastineessa, jolloin toimittaja luuli kantelijan toivovan, että yhteystiedot julkaistaisiin. Tietoa ei osattu epäillä, koska kirjoittajan yhteystiedot olivat jo valmiiksi julkiset, ja pienissä kunnissa yhteystiedot ja esimerkiksi juuri asuinpaikka on joka tapauksessa helppo selvittää. Kantelija oli päätoimittajan mukaan toki oikeassa siinä, että varmistus olisi ollut paikallaan.

Kantelijan yhteydenoton seurauksena yhteystiedot poistettiin nettijutun yhteydestä, mutta printtilehden osalta se ei enää ollut mahdollista.

Päätoimittaja kertoo myös olleensa puhelimitse yhteydessä kantelijaan ja lehden olevan pahoillaan sekaannuksesta ja virheestä.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Kotiseudun Sanomat julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kantelijan yhteystietoja, muun muassa hänen kotiosoitteensa ja puhelinnumeronsa, jotka oli tarkoitettu vain toimituksen tietoon.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa henkilön yhteystiedot eivät olleet yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja. Kaikki julkinen ei kuitenkaan välttämättä ole julkaistavissa. Kantelijan yhteystietojen julkaisemiselle ei ollut mitään journalistista perustetta. Lehden olisi pitänyt ymmärtää, että esimerkiksi kotiosoite on tieto, jota ei voi julkaista ilman perusteltua syytä tai henkilön suostumusta, vaikka osoite olisi rekistereistä julkisesti saatavilla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kotiseudun Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 30 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Marja Keskitalo, Johannes Koponen, Päivi Kymäläinen, Anssi Marttinen, Alma Onali, Mari Paalosalo-Jussinmäki, Henrik Rydenfelt, Timo Sipola, Asta Tenhunen ja Marjukka Vainio-Rossi.