Ilosjoen tuulivoimapuistossa vältyttiin siirtolinjan rakentamiselta, koska heti puiston vieressä kulkee Elenian 110 kilovoltin voimalinja, ja sähköasema voitiin yhdistää siihen.

Maanomistajat saivat tuulivoimapuistojen rakentamiseen liittyvää tietoa Pihtiputaan kunnan ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen järjestämässä illassa. MTK:n kenttäpäällikkö Pauli Rintala toi esille asioita, jotka tahtovat jäädä pimentoon tuulivoimayhtiöiden omissa tiedotustilaisuuksissa. Rintala neuvoi olemaan tarkkana etenkin maanvuokrasopimusten allekirjoittamisessa.

Pauli Rintala huomautti. ettei koskaan ole kiire allekirjoittaa maanvuokrasopimusta tuulivoimayhtiöiden kanssa, vaikka ne puhuvat kahden viikon harkinta-ajasta. Hän  kertoi yhtiöiden taktiikkana olevan lähettää vuokrasopimuksia maanomistajille eri aikoihin ja saada heidät panemaan nimet papereihin kaikessa hiljaisuudessa niin, ettei naapuri saa vihiä.

Rintala neuvoi maanomistajia ryhtymään sen sijaan yhteistyöhön ja kilpailuttamaan vuokrasopimuksia. Hän sanoi sopimusehtojen paranevan koko ajan, kun niistä päästään neuvottelemaan.

Pauli Rintala arvioi, että maanomistajan saama tuotto vuokrasopimuksesta voi nousta yhteistyön ansiosta jopa nelinkertaiseksi huonoimpaan sopimusvaihtoehtoon verrattuna.

Yhtiö voi maksaa vuokraa maanomistajalle heti tuulipuiston rakentamisen alkaessa, jos sopimuksessa on niin sovittu, tai jopa kymmenen vuoden päästä sopimuksen allekirjoittamisesta, jos sopimuksessa lukee, että tuotto alkaa vasta sitten, kun tuulivoimalat alkavat tuottaa sähköä.

– Kannattaa lukea äärimmäisen tarkasti, mitä sopimuksessa sanotaan ja mitä siinä ei sanota, Rintala korosti.

Illan toisena pääteemana Pauli Rintala nosti esille maanomistajien epäreilun kohtelun, kun heille maksetaan korvauksia puista, jotka kaadetaan tuulivoimapuiston ja valtakunnan sähköverkon välille rakennettavan siirtolinjan alta. Linja on 60-70 metriä leveä.

Rintala kuvasi toimintaa käytännössä pakkolunastukseksi ja korvauksia niin onnettomiksi, ettei tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa.

Pauli Rintala käytti esimerkkinä omaa 75-vuotiasta metsäänsä. Hän saisi siirtolinjan rakentamisesta vain 240 euron taulukkoperusteisen kertakorvauksen, mikä ei vastaisi edes yhden vuoden metsänkasvusta saatavaa tuottoa.

Rintala ihmetteli, kuinka kummalliseen asemaan metsätalous on jäänyt lunastusasiossa. Pelloista ja asunnoista maksetaan kyllä käypä markkinahinta, mutta metsän lunastuksessa mennään joidenkin taulukoiden mukaan.

Rintala sanoi MTK:n ja metsänomistajien pitäneen meteliä asiasta ja erillislainsäädäntöä on yritetty saada läpi lunastuskäytännön muuttamiseksi, mutta aina on hallitus ehtinyt vaihtua, eikä mitään ole tapahtunut vuosikymmeniin.

Pauli Rintala varoitteli maanomistajia myös siitä, että vaikka tuulivoimapuistoja ei olisi tulossa lähellekään heidän maitaan, 400 kilovoltin voimajohtoa saatetaan ruveta sinne vetämään jossakin vaiheessa. Johtojen tarkkaa paikkaa ei voi kaikkialla vielä tietää, koska siirtolinjoiksi on olemassa useita eri vaihtoehtoja.

Suomessa on menossa pian rikki tuhannen tuulivoimapuiston raja, ja uusia hankkeita vyöryy valtavasti joka puolelta. Pauli Rintala sanoi, että kuitenkin vain murto-osa suunnitelluista tuulipuistoista tullaan rakentamaan.

Pihtiputaalla on Ilosjoelle rakennetun tuulivoimapuiston lisäksi vireillä osayleiskaavat Kettukankaan-Hanhikankaan, Uusimon sekä Leppäkankaan tuulipuistohankkeille. Kunnan itäosissa on tehty alustavia suunnitelmia Kumpumäki-Pielisnevan ja Kangasjärven hankkeille, jotka sijoittuisivat osittain myös Keiteleen ja Pyhäjärven puolelle.

Kunnanjohtaja Ari Kinnunen kertoi, että tuulivoimayhtiöt ovat tehneet tunnusteluja kuntaan lähes viikottain, mutta hän jarrutteli jo suurinta rakentamisintoa. Kinnunen arvioi, että jos tuulivoimakaavoja alkaa olla vireillä kovin monta yhtä aikaa, sosiaaliset ja ekologiset rajat alkavat tulla vastaan.

Kunnanhallituksessakin oli pantu jäitä hattuun. Esimerkiksi Kärväskylän suunnalla olisi laajempia, tuulivoimalle suotuisia alueita, mutta Ari Kinnusen mukaan uusia tuulivoimakaavoja ei olla ihan heti käynnistämässä nykyisten lisäksi.

Aluearkkitehti Helena Raatikainen kertoi Ilosjoen tuulivoimapuiston lähiseudun asukkaiden vaatimista melumittauksista. Kunta on lisännyt kaksi uutta melumittauspistettä neljän aiemmin sovitun lisäksi mallinnetun melun alueelle, jotta voidaan selvittää, kuinka mallinnus vastaa todellista tilannetta.